accommodation Jana - 28. října 250

4.3/5 based on 8 reviews

Contact accommodation Jana

Address :

28. října 250, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, Czechia

Phone : 📞 +7778
Postal code : 378
Website : http://penzionjana-suchdol.webnode.cz/
Categories :
City : Suchdol nad Lužnicí

28. října 250, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, Czechia
R
Radim Válek on Google

E
Elis Křížová on Google

J
Jarda Marek on Google

Ю
Юра Олейник on Google

O
Ondra Pernet on Google

Suprovy ubytování
Suprovy accommodation
Z
Zlata Vychytilová on Google

Doporučuji!
I recommend!
h
helena duskova on Google

Požadovali jsme ubytování pro dva manželské páry ve dvou oddělených ložnicích. Bohužel na místě jsme zjistili, že jedna ložnice je spojená s kuchyní a druhý pár tedy měl omezený přístup do kuchyně. Apartmán byl vhodný pouze pro rodinu s dětmi. Ve druhé ložnici nebyl žádný odkládací ani úložný prostor. Majitelé milý, v budově čisto.
We requested accommodation for two couples in two separate bedrooms. Unfortunately on the spot we found that one bedroom is connected to the kitchen and the other couple had limited access to the kitchen. The apartment was only suitable for families with children. There was no storage or storage space in the second bedroom. Owners nice, in the building cleanly.
V
Vasyl Palok on Google

Super

Write some of your reviews for the company accommodation Jana

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *