Chata Lojza

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Chata Lojza

Address :

Milná 327, 382 26 Frymburk-Lojzova Paseka, Czechia

Phone : 📞 +77
Website : https://www.cs-chalupy.cz/chata-lojza-pronajem-chaty-lipno-frymburk.2C-017.html
Categories :
City : Frymburk Lojzova Paseka

Milná 327, 382 26 Frymburk-Lojzova Paseka, Czechia
L
Luděk Jindrle on Google

M
Milek Vacek on Google

M
Mirek Fivebr on Google

L
Lucie Hadariova on Google

Nádherná příroda, klid
Beautiful nature, peace
J
Jiri Kodym on Google

Pěkná dovča
Pěkná dovča
P
Petr Hofmeister on Google

Útulná plně vybavená chata v krásné přírodě.
Cozy fully equipped cottage in beautiful nature.
D
Danuše Rendlová on Google

Byli jsme na chatě v září naprostá spokojenost kousek k vodě což jsme využili, chytání ryb ",A když nebrali tak jsme si skvěle zahoubařili lesy jsou v okolí moc krásné. Kousek od chaty cca 12 km je stezka korunami stromů doporučuji a nebo pro děti kouzelný les. V okolí je spousta cyklostezek. I půjčovny kol a kolobežek a to i na elektriku. V létě je určitě super koupání a pláže pisčité. V zimě můžete navšitívit nedaleké lyžařské středisko. Na druhou stranu Lipna Vás může dovézt Přívoz který je nejbližší ve Frynburku. Chata není bezbariérová. Je utulná a i když byl podzim zima tam nebyla.
We were at the cottage in September total satisfaction a bit to the water which we used, catching fish "And when we did not take so we have great digging the forests are very beautiful around. Not far from the cottage about 12 km There are plenty of cycling paths in the area, as well as bike and scooter rentals, even for electricity, in summer there is a great swimming and sandy beaches, in winter you can visit the nearby ski resort. The cottage is not wheelchair accessible, it is cozy and even though it was autumn winter was not there.
M
Michal Ch. on Google

U vody chyběla loď, která měla být k dispozici a kotel na teplou vodu tekl jak Vltava. Po upozornění v cestovní agentuře se samozřejmě nedělo nic. Tuhle chatu rozhodně nikomu nedoporučuji ???
The water lacked a boat to be available, and the hot water boiler flowed like the Vltava. Of course, nothing happened after the warning in the travel agency. I definitely do not recommend this chat to anyone ???

Write some of your reviews for the company Chata Lojza

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *