Dřevosklad

4.8/5 based on 8 reviews

Home - Dřevosklad - Drevosklad.cz

Od roku 1997 dodáváme dřevo materiál (prkna, desky, hranoly, podlahy, terasy, lišty), barvy a kování stavebním firmám, výrobcům nábytku, truhlářům, řemeslníkům a domácnostem.

Contact Dřevosklad

Address :

Horní Sytová 64, 512 41 Víchová nad Jizerou, Czechia

Phone : 📞 +87
Website : http://www.drevosklad.cz/
Categories :
City : Víchová nad Jizerou

Horní Sytová 64, 512 41 Víchová nad Jizerou, Czechia
T
Tomáš Kadlec on Google

Většinou mají, co zrovna potrebuji :)
Mostly they have what I need :)
O
Ondřej Macháček on Google

Naprostá spokojenost. Široký výběr zboží. Kvalitní personál.
Absolute satisfaction. Wide selection of goods. Quality staff.
P
Petr Sida on Google

Perfektni firma, dokazi poradit, ceny prijatelne a to co riznou, to sedi. Jednoznacne doporucuji.
Perfect company, can advise, prices affordable and what risky, it fits. Clearly recommend.
J
Josef Trpisovsky on Google

Sklad všeho potřebného od dřeva a materiálů pro práci se dřevem. Ceny a obsluha super.
Warehouse of everything needed from wood and materials for working with wood. Prices and service great.
p
petr glaser on Google

Dobrej sortiment a ochotně poradí...za mě OK.
Good assortment and willing to advise ... for me OK.
Z
Zdeněk Rezek on Google

Dobré služby, dobrý sortiment. Jen ty telefony kdyby někdo bral......
Good service, good assortment. Only those phones if someone took ......
Z
Zdeněk Satur on Google

Ochotný personál, velký výběr skladem i na objednání. Připravují i narezený plošný materiál a dovoz na adresu.
Helpful staff, large selection in stock and to order. They also prepare cut sheet material and import it to the address.
V
Vera Koliskova on Google

Super

Write some of your reviews for the company Dřevosklad

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *