Frim - Pánské nadměrné velikosti

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Frim - Pánské nadměrné velikosti

Address :

Drahlov 125, 783 75 Olomouc, Czechia

Phone : 📞 +8978
Website : https://www.efrim.cz/
Categories :
City : Olomouc

Drahlov 125, 783 75 Olomouc, Czechia
M
Milan Fládr on Google

Skvělá paní prodavačka, výborný přístup a parádní výběr zboží.. co víc si přát...? pět hvězdiček je fakt málo...
Great saleswoman, excellent approach and great selection of goods .. what more could you want ...? five stars is really low ...
M
Mikuláš Urbánek on Google

Velice vstřícná paní prodavačka a skvělý výběr zboží i na normální lidi větších rozměrů :)
Very helpful saleswoman and a great selection of goods for normal people of larger sizes :)
R
Rod Sacketts on Google

Prodavačka/majitelka byla velice vstřícná, a hodně mi pomohla při výběru obleku.
The saleswoman / owner was very accommodating, and helped me a lot in choosing a suit.
M
Mikuláš Horník on Google

V obchodě je velice hodná a ochotná paní, která zařídí i úpravu většiny oblečení, aby opravdu padlo. Poradí, co na vás sedí.
There is a very kind and helpful lady in the shop, who will also arrange the adjustment of most of the clothes so that they really fit. They will advise what suits you.
Z
Zdenek Dostal on Google

Pro nás nekonfekčně urostlé je obchod Frim přímo záchrana. Paní majitelka umí dobře poradit a vyřešit nejednu svízel. Doporučuji všem navštívit obchod Frim v Olomouci.
For us, the Frim store is outright rescued. The owner can advise and solve many difficulties well. I recommend everyone to visit the Frim store in Olomouc.
O
Ondřej Mráček on Google

Tento obchod je spása pro lidi co jsou jinak prostorově řešení. Do obchodu jsem šel koupit košili a nakonec jsem koupil i kabát.Paní majitelka přesně ví jakou velikost potřebujete. Není to jako v jiných obchodech kde prodavačka je vyučena kadeřnice a prodává elektro. Tento obchod a hlavně obsluhu může jen doporučit. Ještě jednou velké díky.
This business is salvation for people who are otherwise spatially resolved. I went to the store to buy a shirt and finally I bought a coat. The owner knows exactly what size you need. It's not like other shops where the saleswoman is trained as a hairdresser and sells electronics. This shop and especially the staff can only recommend. Thanks again.
Z
Zdenek Jevicky on Google

Velmi vstřícná a ochotná paní prodávající.Rozumí věcem které nabízí.
Very helpful and helpful lady seller. She understands the things she offers.
M
Marcel Čáslavský on Google

Velmi ochotná paní majitelka, rozumí, poradí, pomůže s výběrem, nenechá člověka "na holičkách". Byli jsme v obchodě již několikrát a nikdy jsme neodešli s prázdnou. Velké díky a chvála, mohu jen doporučit .
The very helpful lady owner understands, will advise, help with the selection, she will not leave a person "on her feet". We have been to the store several times and have never left empty-handed. Many thanks and praise, I can only recommend.

Write some of your reviews for the company Frim - Pánské nadměrné velikosti

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *