Home Barbora Kutna Hora, a provider of social services

4.6/5 based on 8 reviews

About Home Barbora Kutna Hora, a provider of social services

Požadavky:

  • trestní bezúhonnost
  • potravinářský průkaz

Nabízíme:

  • trvalý pracovní poměr, zaměstnanecké benefity (půjčky, fin. příspěvek k penzijnímu připojištění… aj.)
  • 5 týdnů /200 h dovolené
  • 12 h – DENNÍ směny, prac. doba 6,00 - 18,00 h, víkendové směny - 8-hodinové
 

Nástup – ihned nebo dle dohody

Contact Home Barbora Kutna Hora, a provider of social services

Address :

Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +7
Website : http://www.domov-barbora.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora, Czechia
Š
Šárka Strnadová on Google

Starají se tu dobře o důchodce.
They take good care of retirees here.
H
Helena Styblo on Google

Je vidět snaha
Effort is visible
P
Petr Malina on Google

Krásně rekonstruované , mají svatou trpělivost s chovanci.
Beautifully restored, they have holy patience with inmates.
h
hoogyy General on Google

Personál příjemný, ochotný vždy poradí a pomůžou.
Friendly staff, willing to always advise and help.
L
Luboš Pařízek on Google

Dobré
Good
N
Nataša Kučmová on Google

V pohodě
Cool
E
Eva Jordan on Google

Soubor budov slouží pro sociální služby a mísí se zde moderní dostavba a historické budovy ve velmi hezkém celku.
The set of buildings serves for social services and mixes modern buildings and historic buildings in a very nice whole.
M
Marcela Just on Google

Die ganze Stadt Kutna Hora ist sehr schön
The whole town of Kutna Hora is very beautiful

Write some of your reviews for the company Home Barbora Kutna Hora, a provider of social services

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *