Hotel Pod Stráží

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Hotel Pod Stráží

Address :

Náměstí 3, 384 02 Lhenice, Czechia

Phone : 📞 +77787
Website : http://www.hotel-pod-strazi.cz/
Categories :
City : Lhenice

m
monika wajtrova on Google

Výjimečně příjemní majitelé, paní domácí výborně vaří, přizpůsobí se veškerým přáním, cítíte se tu jako doma. V případě špatného počasí tělocvična s houpačkou, kulečníkem, fotbálkem, pingpongem. Zahrada s terasou . Krásná příroda, pěkné výlety i koupání v okolí. Vracíme se sem pravidelně, můžeme jenom doporučit!
Exceptionally pleasant owners, the hostess cooks well, adapts to all wishes, you feel at home here. In case of bad weather gym with swing, billiards, football, ping pong. Garden with terrace. Beautiful nature, nice trips and swimming in the area. We return here regularly, we can only recommend!
A
Anna Sobolová on Google

Totální RELAX.Bezvadné čisťounké pokoje, DOMÁCÍ kuchyně.Stylově vybaveno věcmi ze"starých časů".I venkovní prostory super!!Bar. Na školení i rodinné pobyty či oslavy BEZKONKURENČNÍ?.Mnoho výletů do okolí (Kuklov,Kleť,Holašovice,farma v Chrášťanech,Prachatice..). Ochotní majitelé. Doporučuji.
Total RELAX. Flawless clean rooms, HOME kitchen. Stylishly equipped with things from the "old times". Even the outdoor spaces are great !! Bar. For training and family stays or celebrations UNRIVALED. Many trips to the surroundings (Kuklov, Kleť, Holašovice, farm in Chrášťany, Prachatice ..). Helpful owners. I recommend.
P
Petr Sedláček on Google

Majitelé příjemní a milí. Snídaně fajn, podle přání hosta. Preferuji sladké snídaně, tak jsem dostal palačinky, další den štrúdl, bábovku. Na stole nechybělo pečivo, máslo, džem. Kdybych chtěl vyloženě hledat mouchy, tak bych uvítal možnost lepší kávy (espresso), ale zas dostatek džusu mi i tohle vynahradil. :) Pokoje čisté, útulné. Matrace tvrdší, což někomu vyhovovat nemusí, avšak já s tím problém neměl. Líbila se mi i kašna pod okny, příjemný zvuk vody i zvony kostela mým uším lahodily. Občas vyrušil hluk náměstí, ale nic, co by se nedalo přežít. To je zkrátka daň za ubytování v samém centru. Hotel mohu určitě doporučit a poděkovat majitelům za příjemný pobyt.
Owners pleasant and nice. Breakfast nice, according to the guest's wishes. I prefer a sweet breakfast, so I got pancakes, strudel the next day, muffins. There were pastries, butter and jam on the table. If I wanted to look for flies, I would welcome the possibility of better coffee (espresso), but again, enough juice made up for this. :) Rooms clean, cozy. The mattress is harder, which may not suit anyone, but I didn't have a problem with that. I also liked the fountain under the windows, the pleasant sound of water and the bells of the church delighted my ears. At times he disturbed the noise of the square, but nothing that could not survive. This is simply a tax on accommodation in the center. I can definitely recommend the hotel and thank the owners for a pleasant stay.
D
Dana Slukova on Google

Vynikající rodinný hotel s velmi milou obsluhou. Vřele doporučuji všem. Snídaně chutné a vydatné.
Excellent family hotel with very friendly service. I highly recommend to everyone. Breakfast delicious and hearty.
M
MIREK NEDVĚD on Google

Velice pěkné a klidné místo jak pro pěší turistiku tak cyklo příjemní majitelé mohu jenom doporučit.
A very nice and quiet place for both hiking and cycling friendly owners I can only recommend.
S
Stefano Cecchini on Google

Super
T
Tomas Prucha on Google

The breakfast was too expensive and in the rooms there was no fridge.
M
MurderCrow Awdio on Google

Very friendly staff! Some speak English. No frills. Simple and clean rooms. I had the best Goulash I've had in Czech rep. here!

Write some of your reviews for the company Hotel Pod Stráží

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *