Kostel svatého Jakuba

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kostel svatého Jakuba

Address :

Trčků z Lípy 61, 583 01 Chotěboř, Czechia

Phone : 📞 +9
Website : http://www.farnostchotebor.cz/index.php/dekansky-kostel-sv-jakuba-starsiho
Categories :
City : Chotěboř

Trčků z Lípy 61, 583 01 Chotěboř, Czechia
M
Milan Hron on Google

Krásný kostel?
Beautiful church?
L
Lukas Jindra on Google

Relaxace
Relaxation
M
Michal Felgr on Google

Dominanta města
Town landmark
v
velký špatný on Google

Překrásná dominanta města
Beautiful landmark of the city
O
Ondřej Široký on Google

Hezký malý katolický kostel, přístupný návštěvníkům. Dá se dostat i na věž a kolem kostela je krásný výhled.
Nice small Catholic church, open to visitors. You can get to the tower and the church is a beautiful view.
T
T. Stehnová on Google

Moc pěkný kostel, pouze je škoda, že se tu ve všední dny nehraje na varhany.
Very nice church, it's just a pity that the organ is not played here on weekdays.
I
Iveta Melounova on Google

Je to prostě krásné.
It's just beautiful.
J
Josef Maňas on Google

Malý kostelík je dominantou města.Pěkná procházka uličkami kolem kostelika i parčíkem.
The small church is the dominant feature of the town. A nice walk through the streets around the church and the park.

Write some of your reviews for the company Kostel svatého Jakuba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *