Nouzové nocoviště Bučina

5/5 based on 8 reviews

Contact Nouzové nocoviště Bučina

Address :

385 01 Kvilda, Czechia

Website : https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/nouzova-nocoviste/
Opening hours :
Sunday 6PM–9AM
Monday 6PM–9AM
Tuesday 6PM–9AM
Wednesday 6PM–9AM
Thursday 6PM–9AM
Friday 6PM–9AM
Saturday 6PM–9AM
Categories :
City : Kvilda

R
Radek Hrib on Google

M
Markéta Musilová on Google

V
V B on Google

M
Maximlian Graup on Google

Schöner Ort um mal Pause zu machen.
Nice place to take a break.
G
Gabriela Zdenkova on Google

Nejhezčí nocoviště s venkovskou atmosférou, nádherný západ slunce?
The most beautiful nightlife with a rural atmosphere, beautiful sunset?
J
Jiří Vlach on Google

Pěkné nocoviště na krásném místě, bohužel zde chybí tekoucí voda. Ale i tak super
Nice night in a beautiful place, unfortunately there is no running water. But still great
V
Vilém Durych on Google

Pro mě nejhezčí nocoviste z celého přechodu Šumavy, došli jsme za tmy, sezení, čisté toy, dřevěný rošt na stany.. Ráno jsme viděli Alpy... Nikde nikdo.
For me, the most beautiful overnight stay in the entire Šumava crossing, we came in the dark, sitting, clean toy, a wooden grate for tents .. In the morning we saw the Alps ... Nobody anywhere.
M
Martin Haschke on Google

Odpočinkové místo na běžkařské trase.
Resting place on the cross-country ski trail.

Write some of your reviews for the company Nouzové nocoviště Bučina

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *