OBCHOD RUSKÝCH POTRAVIN - Jakubská

4.8/5 based on 5 reviews

Contact OBCHOD RUSKÝCH POTRAVIN

Address :

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Postal code : 284
Categories :
City : Kutná Hora

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia
С
Серега Каверзин on Google

Ю
Юрий Смирнов on Google

П
Педаш Олег on Google

M
Michal Gorin on Google

J
Jitka Houdková on Google

Úžasný obchod, kde je opravdu velký sortiment. Paní majitelka velmi příjemná dáma. Rádi se opět zastavíme.
Amazing store with a really big assortment. Mrs. owner a very nice lady. We would love to stop again.

Write some of your reviews for the company OBCHOD RUSKÝCH POTRAVIN

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *