Pneuservis u Milhouse

5/5 based on 8 reviews

Contact Pneuservis u Milhouse

Address :

Nad Školou 1013, 472 01 Doksy, Czechia

Phone : 📞 +78
Website : http://pneudoksy.cz/
Categories :
City : Doksy

Nad Školou 1013, 472 01 Doksy, Czechia
P
Petr Mlejnek on Google

Nadstandardní servis, férová cena. Doporučuji!
Above-standard service, fair price. I recommend!
L
Lubomír Pařil on Google

Zavolal jsem, stejný den přijel, dostal jsem kávu, pokecali jsme a odjel jsem v přezutém. Velice ochotný servis, díky!
I called, the same day he came, I got coffee, we talked and I left in a slut. Very helpful service, thanks!
M
Michal Jirdásek on Google

Kvalitní a čistá práce za férovou cenu ? ...
Quality and clean work at a fair price ? ...
M
Martin Šmol on Google

I v neděli na zavolání opravil pneu, skvělé jednání, čistá práce.
Even on Sunday on call repaired tires, great performance, clean work.
R
Ruslan Shandarivskyy on Google

Ochotný a flexibilní přístup, rychlá reakce a provedení práce skoro na počkání. Doporučuji.
Willing and flexible approach, quick response and work almost waiting. I recommend.
Z
Zuzana Pabišková on Google

Vřele doporučuji. Pozornost, rychlost, pečlivost. Děkuji moc.?
J
Jiří Vokalek on Google

Profesionální přístup, nadstadardní služby a férová cena, můžu jen doporučit
Professional approach, above-standard service and fair price, I can only recommend
J
Jiří Wencelius on Google

Nejlepší pneuservis ve kterém jsem kdy byl. Nadstandardní služby, osobní přístup a nejlepší ceny. Další plus je uschování kol na další sezónu.
The best tire service I've ever been to. Superior services, personal approach and the best prices. Another plus is the storage of bicycles for the next season.

Write some of your reviews for the company Pneuservis u Milhouse

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *