Prokeš Michal MUDr.

4/5 based on 4 reviews

Contact Prokeš Michal MUDr.

Address :

Široká 436, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, Czechia

Phone : 📞 +897
Website : http://www.mudrprokes.cz/
Categories :
City : CESKE BUDEJOVICE

Široká 436, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, Czechia
p
paolosousse on Google

K
Kristýna zasadilová on Google

D
[email protected] DADULKA on Google

J
Jaroslav Kukrecht on Google

Pana doktora Prokeše znám již přibližně 10 let.Za ta léta jsem měl možnost poznat ho jako lékaře velice poctivého.pracovitého,přátelského. Je mi už 85 let a tak mám veliké štěstí,že mám právě jeho jako svého ošetřujícího lékaře. J.Kukrecht
I have known Dr. Prokeš for about 10 years. Over the years, I have had the opportunity to meet him as a very honest. Hard-working, friendly doctor. I am 85 years old and so I am very lucky to have him as my attending physician. J.Kukrecht

Write some of your reviews for the company Prokeš Michal MUDr.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *