Rekreační objekt Fara Potštejn - Jarníkova 51

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Rekreační objekt Fara Potštejn

Address :

Jarníkova 51, 517 43 Potštejn, Czechia

Phone : 📞 +7777
Postal code : 517
Website : http://www.dovolenavpotstejne.cz/
Categories :
City : Potštejn

Jarníkova 51, 517 43 Potštejn, Czechia
T
Tomáš Mužík on Google

Super prostředí a nadstandardní dohoda s majitelem ?
Super environment and above standard agreement with the owner ?
J
Jaromír Jarkovský on Google

Vyborný"HEKTOR",velmi příjemné prostředí...
Excellent "HEKTOR", very pleasant environment ...
J
Jaroslav Charvát on Google

Obrovský úlet... takový klid už si málokde užijte.
A huge flight ... rarely enjoy such peace.
T
Tomáš Kučera on Google

Úžasné místo. Jezdíme sem na víkend s přáteli ze školy již pět let.
Amazing place. We have been coming here for a weekend with friends from school for five years.
M
MarC on Google

Skvele stylove ubytovani pro rodinu/rodiny. Peclivi a vstricni majitele/spravci, krasne upravena fara se sklipkem a plne vybavnou kuchyni a nadhernym interierem. Uzasny genius loci. Pro deti bazen, v miste hrad + zamek, v okoli Castolovice, Doudleby, RK a dalsi. Doporucuji.
Great stylish accommodation for family / families. Careful and helpful owners / administrators, beautifully landscaped vicarage with a cellar and a fully equipped kitchen and beautiful interior. Amazing genius loci. For children pool, in the castle + castle, near Castolovice, Doudleby, RK and more. I recommend.
V
Vladimir Pecha on Google

Historický objekt bývalé fary pod kostelem svatého Vavřince, naproti zámku je dnes zrekonstruován a využíván pro celoroční turistické ubytování s celkovou obytnou plochou 140 čtverečních metrů. Mne na první pohled zaujalo především mohutné oboustranné frontové schodiště. The historical building of the former rectory under the Church of St. Lawrence, opposite the castle, is now reconstructed and used for year-round tourist accommodation with a total living area of 140 square meters. At first glance, I was particularly impressed by the huge double-sided front staircase.
The historic building of the former rectory under the Church of St. Lawrence, opposite the castle, is now renovated and used for year-round tourist accommodation with a total living area of ​​140 square meters. At first glance, I was especially interested in the massive two-sided front staircase. The historical building of the former rectory under the Church of St. Lawrence, opposite the castle, is now reconstructed and used for year-round tourist accommodation with a total living area of ​​140 square meters. At first glance, I was particularly impressed by the huge double-sided front staircase.
J
Josef Maňas on Google

Výborné místo na dovolenou. Přes ulici pivovar. ?
Great place for a vacation. Across the street brewery. ?
K
Karel Nenicka on Google

Výborné pro rodinnou dovolenou, dětem se tu moc líbí, jezdíme sem každý rok. Snad jediné co nám tu chybí je dětský stupínek k umyvadlům, ale poradili jsme si i bez něj.
Great for family holidays, kids like it very much, we come here every year. Perhaps the only thing we lack here is a children's step to the sinks, but we managed without it.

Write some of your reviews for the company Rekreační objekt Fara Potštejn

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *