Restaurace Neptun

4.1/5 based on 8 reviews

Restaurace Neptun Liberec - úvodní strana - Restauraceneptun.cz

Restaurace Neptun Liberec nabízí nejširší nabídku hotových jídel, minutky, mořské speciality, i mezinárodní gastronomii. V naší restauraci můžete platit navíc všemi druhy stravenek.

About Restaurace Neptun

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

Contact Restaurace Neptun

Address :

101/4, nám. Nerudovo, 460 01 Liberec, Czechia

Phone : 📞 +89
Website : http://www.restauraceneptun.cz/
Categories :
City : Liberec

101/4, nám. Nerudovo, 460 01 Liberec, Czechia
J
Jindrich B on Google

Nice place
L
Lesław Damboń on Google

Simple the best.?
I
Ivo Čech on Google

Ok
A
Andrej Bratukhin on Google

Good service, but there was a hair in my meal.
O
Ondřej Fajfrlík on Google

It doesn't pretend to be something better. Good for the price.
V
Vladimir Ledecky on Google

Modern environment, classical well prepared czech meal for a good prices.
J
Jakub Zajíc on Google

Nice and calm place. Staff could be a little faster, but it's still one of my favorite places. I like the beer specials.
N
Nikola Minčič on Google

Classic Czech cuisine at a very reasonable price. We had three of the classics (svíčková, guláš and řízek) and every one of those was decent, bordering on excellent. Friendly staff, good beer on tap. Perfect for lunch or dinner while in Liberec.

Write some of your reviews for the company Restaurace Neptun

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *