Svatební fotografka, Šárka Červinková

5/5 based on 8 reviews

Contact Svatební fotografka, Šárka Červinková

Address :

Na Poříčí 12, 110 00 Nové Město, Czechia

Phone : 📞 +77778
Website : http://fotografkazpatehopatra.cz/
Categories :
City : Nové Město

Na Poříčí 12, 110 00 Nové Město, Czechia
K
Kateřina Aubrechtová Dragounová on Google

Šárku můžeme vřele doporučit. Zachytila skvěle atmosféru celého svatebního dne. Byla s ní skvělá spolupráce, vše probíhalo přesně podle domluvy a nic pro ni nebyl problém. Oceňujeme také přátelský a osobní přístup během focení. Fotky jsme dostali ve stanoveném termínu a všem se moc líbily.
We can highly recommend the cup. She captured the atmosphere of the whole wedding day. There was great cooperation with her, everything was done exactly as agreed and nothing was a problem for her. We also appreciate the friendly and personal approach during the photo shoot. We received photos in due time and everyone liked them very much.
A
Aneta Texler on Google

Šárka je skvělá fotografka! Z našich svatebních fotek jsme nadšení nejenom my, ale i všichni příbuzní a kamarádi. Nemohli jsme si vybrat lépe. Moc děkujeme!
Sarka is a great photographer! Not only we, but also all our relatives and friends are excited about our wedding photos. We couldn't have chosen better. Thank you very much!
J
Jana Šinkorová on Google

Šárka je úžasná fotografka a skvělý člověk. Vybrali jsme si ji jako fotografku na naši svatbu a musíme vřele doporučit. Fotky jsou úžasné a hlavně z nich cítíme tu atmosféru, kterou si ze svatby pamatujeme. Vůbec nechápu, jak to všechno zvládla takhle krásně nafotit. S manželem máme krásné portrétovky i hromadu fotografií, kde jsou naši smějící se přátelé a rodina. Žádné zdlouhavé, strnulé pózování. Bylo to svižné, zábavné... Šárka je fotografka s neuvěřitelným lidským přístupem. Celý den se o nás starala a byla velmi příjemná i k našim blízkým. Až se naskytne další příležitost na focení, rozhodně nebudeme váhat a Šárku zase zkontaktujeme. Děkujeme!!! :)
Sarka is an amazing photographer and a great person. We have chosen her as a photographer for our wedding and we strongly recommend it. The photos are amazing and we feel the atmosphere we remember from the wedding. I do not understand how it all worked out like this. With my husband we have beautiful portraits and a pile of photographs where our laughing friends and family are. No lengthy, rigid pose. It was swift, fun ... Sarka is a photographer with incredible human attitude. She cared for us all day and was very nice to our loved ones. Once there is another shooting opportunity, we will certainly not hesitate to contact Sarka once again. Thank you !!! :)
M
Miroslav Vrtiška on Google

Šárka fotila naši svatbu a byli jsme maximálně spokojeni. Její přístup je úžasný a je to opravdová profesionálka. Fotky byly naprosto dokonalé, Šárka má neuvěřitelný cit pro detail a dokonale zajistila vše, co bylo zapotřebí, aby fotky byly co nejlepší. Zároveň jsme s ní absolvovali předsvatební focení, a už z toho bylo zřejmé, že je opravdová profesionálka a fotky budou skvělé. Moc děkujeme za to, že díky jejím fotkám na náš osudový den nikdy nezapomeneme a můžeme si jej stále připomínat. Vřele doporučujeme všem, kteří chtějí krásné fotky a profesionální přístup. Míra a Kamča :-)
Sarka shot our wedding and we were very happy. Her approach is amazing and she's a real professional. The photos were absolutely perfect, Sarka has an incredible sense of detail and perfectly assured everything that was needed to make the best photos. At the same time, we had a pre-wedding photo shoot, and it was obvious that she was a real professional and the photos would be great. Thank you very much for the fact that thanks to her photos on our fateful day we will never forget and we can still remind it. We highly recommend it to everyone who wants beautiful photos and professionalism. Míra a Kamča :-)
M
Mirka Růžičková on Google

Šárka je pro nás paní Fotografka. Z fotek naší svatby je cítit kouzlo přítomného okamžiku. Je vidět, že vše dělá s láskou a vkládá do fotografií velký kus ze sebe. Párové focení po obřadu probíhalo v naprosto uvolněné atmosféře, v podstatě vše bylo úplně přirozené a vznikly z toho naprosto luxusní fotografie. Celý náš den byl díky Šárce nevšední, velice příjemný zážitek. Nás určitě nefotila naposledy :-)
Sarka is Mrs. Fotografka for us. From the photos of our wedding we can feel the charm of the present moment. It can be seen that he does everything with love and puts a big piece of himself in the photo. Pairing after the ceremony took place in a completely relaxed atmosphere, basically everything was completely natural and a very luxurious picture was created. Our whole day was an unusual, very pleasant experience thanks to Šárka. We did not hit the last time :-)
R
Roziker on Google

Můžeme jenom doporučit. Šárka je opravdu třída, ví co dělá, ví kde mají lidi stát, kam se koukat a jak se tvářit aby fotky byly opravdu perfektní. Skvěle nafotila naší svatbu a navíc svým šarmem a dobrou náladou bavila všechny svatebčany. Pokud se budu někdy ženit podruhé, tak si objednám zase Šárku.
We can only recommend. Sarka is really a class, she knows what she does, she knows where to stand, where to look and how to look so that the photos are really perfect. She made a great photo of our wedding and in addition to her charm and good mood entertained all the wedding guests. If I ever get married a second time, I will order Šárka again.
Z
Zuzana Rozinova on Google

Šárka nám fotila svatební fotografie letos v únoru a musím říci, že lepší fotografku jsme si nemohli přát! Její práce je opravdu profesionální. Nafotila nám tolik hezkých momentek při samotném chodu svatby a to jsme o ní ani nevěděli. Svatební foto novomanželů nafotila tak krásně, že jsme si říkali: “jsme to opravdu my”? :-) Pokud váháte, zda si Šárku pozvat na focení své svatby, tak neváhejte a jdete do toho. Věřte, že nebudete litovat! Ještě jednou moc děkujeme naší Paní fotografce Šárince! :-)
Sarka took pictures of her wedding pictures this February and I have to say that we couldn't have wanted a better photographer! Her job is really professional. She took so many nice moments during the wedding and we didn't even know about it. She took the wedding photo of the newlyweds so beautifully that we thought, “Is it really us”? :-) If you hesitate to invite Šárka to take pictures of your wedding, do not hesitate and go. Believe that you will not regret it! Thanks again to our Lady photographer Sarinka! :-)
A
Anna Hrušková on Google

Šárka nám udělala naprosto nádherné vzpomínky na nás důležitý den a ještě k tomu je báječná i lidsky - domluva a celkově chování super. Šárka je skutečně zkušený profík a i nám poradila, jak focení novomanželů zakomponovat, aby svatbu nenarušilo. Poté při obřadu jako takovém i oslavách byla skutečně nenápadná a přesto je výsledek naprosto úchvatný. Šárku jsme doporučili známým a i oni mají naprosto skvělé fotky a byli spokojeni. Šárko, moc děkujeme!
Šárka made us absolutely wonderful memories of an important day for us, and she is also wonderful in human terms - the agreement and overall behavior is great. Šárka is a really experienced pro and she also advised us how to incorporate the photoshoot of the newlyweds so that the wedding would not be disturbed. Then, during the ceremony as such and the celebrations, it was really inconspicuous, and yet the result is absolutely breathtaking. We recommended Šárka to friends and they also have absolutely great photos and they were satisfied. Sarka, thank you very much!

Write some of your reviews for the company Svatební fotografka, Šárka Červinková

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *