Takko Fashion s.r.o.

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Nákupní park, Hlučínská 61, 747 05 Opava, Czechia

Phone : 📞 +
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Opava

Nákupní park, Hlučínská 61, 747 05 Opava, Czechia
K
Kateřina Hulvová on Google

M
Monika Rousseau on Google

L
Lukas Vratny on Google

M
Martina Michalíková on Google

Fajn nakupování, vstřícný personál
Great shopping, helpful staff
R
Raddo Raddo on Google

Oblečení na pár nošení za pár korun.
Clothes for a couple to wear for a few crowns.
K
Karla F on Google

Některé kousky tam jsou strašně dlouho, málokdy se zboží obmění.
Some pieces have been there for a long time, rarely changing goods.
H
Helena Storkova on Google

pravidelně využívám slevové kupóny,možnost koupit i oblečení větších velikostí,módních a kvalitních materiálů.
I regularly use discount coupons, the opportunity to buy clothes of larger sizes, fashionable and quality materials.
M
Michaela Přibylová on Google

Skvělý obchod, často nakupuji, krásné oblečení i doplňky
Great shop, I often shop, beautiful clothes and accessories

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *