Takko Fashion s.r.o. - Ostravská 75

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Obchodní centrum, Ostravská 75, 737 01 Český Těšín, Czechia

Phone : 📞 +87
Postal code : 737
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Český Těšín

Obchodní centrum, Ostravská 75, 737 01 Český Těšín, Czechia
M
Marek Marek on Google

d
david on Google

K
Kuba C. on Google

M
Maciej Skierkowski on Google

Super
cool
D
Dawid Franek on Google

Super sklep z odzieżą
Great clothing store
J
Jiří Schneberger on Google

Skvělé ceny , příjemné prostředí
Great prices, nice environment
J
Jiří Vojkuvka on Google

Dobrý vyber
Good choice
M
Martin Wrzecionko on Google

Oděvy pro muže, ženy i děti. Dárkové poukázky. Přístup ne vždy nadšený.
Clothes for men, women and children. Vouchers. The approach is not always enthusiastic.

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *