Takko Fashion s.r.o. - Frýdecká 79

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Retail Park, Frýdecká 79, 739 61 Třinec, Czechia

Phone : 📞 +88
Postal code : 739
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Třinec

Retail Park, Frýdecká 79, 739 61 Třinec, Czechia
R
Radoslaw Rychly on Google

Mają bardzo fajne, nie typowe ubrania. Polecam :))
They have very cool, not typical clothes. I recommend :))
M
Marcel Galuszka on Google

Průměrná móda, slevy po registraci
Average fashion, discounts after registration
J
Jiří Kvaiser on Google

Většinou zde nic zajímavého nenajdu. Jsou lepší obchody.
Most of the time I don't find anything interesting here. There are better deals.
A
Alena Kubienová on Google

Vždy ochotné prodavačky, hezké zboží.
Always helpful saleswomen, nice goods.
J
Jana Wojnarová on Google

Obchod s oblečením a doplňky
Clothing and accessories store
H
Hana Petrová on Google

Sympatická, příjemná a usměvavá obsluha.
Sympathetic, friendly and smiling staff.
M
Monika Ondráčková on Google

Prodejna ok ale paní prodavačka by měla znát víc info ohledně sortimentu a ne že mi řekne že neví na jakou postavu jsou punčochy.kdo jiný mi má v daném obchodě poradit než prodavajici.
The store is ok, but the saleswoman should know more info about the assortment and not that she will tell me that she does not know what figure the stockings are for. Who else should advise me in the given store than the seller.
J
Juraj Novotny on Google

prodejna a zboží jako takové v pořádku, akorát prodavačky trošku mimo, pár zákazníků na doslech a ony si dělaly srandu z předešlého zákazníka, moc profesionální to není
shop and goods as such okay, just the saleswomen a little out, a few customers overheard and they made fun of the previous customer, it's not very professional

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *