Takko - Řípská 19 / Hviezdoslavova OC

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Takko

Address :

Řípská 19 / Hviezdoslavova OC, 627 00 Brno-Nová Slatina, Czechia

Phone : 📞 +88
Postal code : 627
Website : http://www.takko.com/cs_cz
Categories :
City : Brno Nová Slatina

Řípská 19 / Hviezdoslavova OC, 627 00 Brno-Nová Slatina, Czechia
J
Jana Matějková on Google

Caste slevy, dobre ceny, siroka nabidka, prijemna obsluha
Frequently discounts, good prices, wide offer, friendly service
m
mobilization 1938 on Google

Dobrý výběr, nákup bez problému
Good choice, buy without a problem
M
MILAN BRZOBOHATÝ on Google

Dobrý výběr zboží a super ceny ?
Good selection of goods and great prices ?
P
Petr Majer on Google

Celkem to ušlo. Člověk si musí uvědomit, že cena odpovídá kvalitě
Total missed it. One must realize that the price is the same as the quality
L
Lord of Atlantis on Google

Skvělá obsluha, nízké ceny a velký výběr zboží :-D
Great service, low prices and a large selection of goods :-D
D
David Šrom on Google

Oblečení ujde, naláká hlavně na dobré ceny a slevy.
Clothing goes, attracts mainly for good prices and discounts.
E
Eso Rimmer on Google

Oblečení pro dospělé mě v Takku nikdy nezaujalo. Z čeho jsem ale byl překvapený, jsou dětské oblečení pro kluky i pro holky se super motivy toho, co se dětem zrovna líbí a chtěly by to nosit. Nejvíc se dětem líbí trika s flitrovým měnícím motivem. Ty nejsou všude k dostání.
Adult clothing never caught my eye in Takk. But what I was surprised about is children's clothes for boys and girls with great motives of what the children just like and would like to wear. Children like the sequins shirts. They are not available everywhere.
V
Vitalija Balášová on Google

Přijatelné ceny, pravidelné super akce, milá obsluha- když můžou ochotně vyjdou vstříc. Další hvězdičku by mohli mít, ale kvůli namáčkanému zboží jí dát nemůžu.?Než zákazník vytáhne ramínko,které potřebuje- tak spadnou na zem další 3. Pak si člověk připadá jak v "Neváhej a toč".?
Reasonable prices, regular great events, friendly staff - if they can willingly meet you. They could have another star, but I can't give it because of the soaked goods. Before the customer pulls out the hanger he needs - another 3 will fall to the ground. Then one feels like "Don't hesitate and turn".

Write some of your reviews for the company Takko

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *