Útulnoff - 13.5713028E

4.8/5 based on 6 reviews

Contact Útulnoff

Address :

49.6364953N, 13.5713028E, 332 04 Milínov, Czechia

Phone : 📞 +79
Postal code : 332
Website : https://www.utulnoff.cz/
Categories :
City : Milínov

49.6364953N, 13.5713028E, 332 04 Milínov, Czechia
V
Veronika Pleskova on Google

K
Karolína Klečková on Google

T
Tide Pod on Google

Děkujeme za velmi příjemný pobyt, skutečnost předčila očekávání. Už se těšíme na další termín. Můžeme jedině doporučit.
Thank you for a very pleasant stay, the reality exceeded expectations. We are already looking forward to the next date. We can only recommend.
N
Nikola Veverková on Google

Krásné místo s moc milým majitelem. Mohu jen doporučit!
Beautiful place with a very nice owner. I can only recommend!
V
Vladimír Veverka on Google

Moc milý a ochotný majitel. Místo je velmi tiché a obklopeno zvířaty. Nádherný výhled a lokalita. Sauna a vířivka taky skvělá. Moc děkujeme
Very nice and helpful owner. The place is very quiet and surrounded by animals. Beautiful views and location. Sauna and whirlpool also great. Thank you very much
A
Anna Fever on Google

Beautiful area, curious cows, perfect views from the hut, very comfortable and warm!

Write some of your reviews for the company Útulnoff

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *