BARVY A LAKY DROGERIE - Lomnice nad Popelkou

4.4/5 based on 8 reviews

Contact BARVY A LAKY DROGERIE - Lomnice nad Popelkou

Address :

Josefa Jana Fučíka 41, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Czechia

Phone : 📞 +7
Website : https://www.balshop.cz/prodejny/lomnice-nad-popelkou%3Fy_source%3D1_MTYwMzY3MDgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%253D
Categories :
City : Lomnice nad Popelkou

Josefa Jana Fučíka 41, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Czechia
T
TheVargi on Google

Z
Zdeněk Jon on Google

O
Ondřej Coufal on Google

Obsluha dobře poradí, skvělý výběr.
The staff will advise you well, great choice.
D
Daniel Šafář on Google

Barvy a laky se sortimentem drogerie. Personál mi ochotně poradil.
Paints and varnishes with drugstore assortment. The staff willingly advised me.
B
Bohumil Zajíček on Google

Menší prodejna ale slušný výběr zboží
Smaller store but a decent selection of goods
R
Radek Bartejs on Google

Malej krámek,ale perfektně zasobenej.Sehnal jsem co jsem potřeboval.Ještě fajn pokec s prodavačkou.
A small shop, but perfectly stocked. I got what I needed. Still a nice chat with the saleswoman.
R
Renata Racsková on Google

Příjemný obchůdek s milým a ochotným personálem ?
Pleasant shop with nice and helpful staff ?
P
Pavel Neoproud on Google

Super

Write some of your reviews for the company BARVY A LAKY DROGERIE - Lomnice nad Popelkou

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *