BodyClinic ESHOP - B. Němcové 127

5/5 based on 2 reviews

Contact BodyClinic ESHOP

Address :

B. Němcové 127, 563 01 Lanškroun, Czechia

Phone : 📞 +7999
Postal code : 563
Website : https://eshop.bodyclinic.cz/
Opening hours :
Sunday 3–6PM
Monday 8AM–8PM
Tuesday 8AM–8PM
Wednesday 8AM–8PM
Thursday 8AM–8PM
Friday 8AM–8PM
Saturday 9AM–12PM
Categories :
City : Lanškroun

B. Němcové 127, 563 01 Lanškroun, Czechia
G
Gabriela Šťastná on Google

Příjemné prostředí, velice příjemná obsluha i majitelé, vždy Vám velice rádi poradí a pomůžou ... Mohu jen a jen doporučit ????
Pleasant environment, very pleasant service and the owners, they will always be happy to advise and help you ... I can only recommend ????
F
Filip Štěpánek on Google

Široký výběr kvalitních doplňků za skvělou cenu. K tomu příjemná obsluha se zkušenostmi. Můžu doporučit
Wide selection of quality accessories at a great price. In addition, pleasant service with experience. I can recommend

Write some of your reviews for the company BodyClinic ESHOP

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *