FRANC spol. s r.o. - Průmyslová 993

5/5 based on 2 reviews

FRANC - koberce, záclony a bytový textil s prodejnou ve Zlíně - Franc.cz

Naše firma FRANC se více jak 25 let zabývá prodejem bytových doplňků, textilu, koberců a veškerých podlahových krytin včetně pokládky a dalších služeb. Navštivte naši prodejnu ve Zlíně.

About FRANC spol. s r.o.

Bystřice nad Pernštejnem

Velkoobchod a maloobchodní prodej podlahovin, podlahářské práce

Contact FRANC spol. s r.o.

Address :

Průmyslová 993, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 593
Website : http://www.franc.cz/
Categories :
City : Bystřice nad Pernštejnem

H
Hana Dostalova on Google

P
Petr Bezchleba on Google

Podlahové studio. Obrovský výběr koberců a podlahových krytin. Příjemná obsluha rychlé dodání a zajištění pokládky.
Floor studio. Huge selection of carpets and floor coverings. Pleasant service, fast delivery and installation.

Write some of your reviews for the company FRANC spol. s r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *