Hana Nejedlá - MojeKosmetička

5/5 based on 6 reviews

Contact Hana Nejedlá / MojeKosmetička

Address :

Lovosická 628/38, 190 00 Praha 9, Czechia

Phone : 📞 +79789
Website : http://www.mojekosmeticka.com/
Categories :
City : Praha

Lovosická 628/38, 190 00 Praha 9, Czechia
Z
Zuzana Šandová on Google

Š
Šarka Sahulová on Google

N
Nikol Sikutova on Google

Z
Zuzana Holubikova on Google

Super profesionalka, ktoru jej praca bavi, som velmi spokojna a rada sa vraciam.
The super professional she enjoys her job, I am very satisfied and happy to return.
P
Petr Květ on Google

Po několika návštěvách musím říct, že jsem naprosto spokojen se službami salonu. Takové péče se zákazníkovi dostane málokdy a málokde. Možná si někdo řekne, co dělá chlap na kosmetice, nicméně bych to doporučil každému. O svou pleť by měl rozhodně pečovat každý a je lepší, svěřit to profesionálovi, který ví, co je pro pleť každého člověka nejlepší. Opravdu jen doporučuji.
After a few visits, I must say that I am completely satisfied with the services of the salon. The customer rarely and rarely receives such care. Maybe someone will say what a guy does in cosmetics, but I would recommend it to everyone. Everyone should definitely take care of their skin and it is better to entrust it to a professional who knows what is best for each person's skin. I really just recommend.
L
Lucie Nebosová on Google

Na kosmetiku k Hance chodím pravidelně a vždy jsem naprosto spokojená. Krásně si u ní odpočinu a moje pleť dostane špičkovou péči. Hanka je opravdový profesionál a návštěvu u ní doporučuji každému, kdo se rád nechává hýčkat. Jen to zkuste a vaše pleť vám poděkuje.
I go to Hance cosmetics regularly and I am always completely satisfied. I will relax beautifully with her and my skin will receive top care. Hanka is a real professional and I recommend a visit to anyone who likes to be pampered. Just try it and your skin will thank you.

Write some of your reviews for the company Hana Nejedlá / MojeKosmetička

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *