Ovocné a růžové školky Šťastných

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Ovocné a růžové školky Šťastných

Address :

Nová Ves u Dolních Kralovic 2, 584 01 Hněvkovice, Czechia

Phone : 📞 +978
Website : http://www.skolka-stastny.cz/
Categories :
City : Hněvkovice

Nová Ves u Dolních Kralovic 2, 584 01 Hněvkovice, Czechia
P
Peter Klokner on Google

Paráda, lidi kteří své práci rozumí a ochotně poradí.
Great, people who understand their work and are happy to advise.
P
Petr Lovětínský on Google

Dalo by se říct že už dlouhá spokojenost , hlavně radši podpořím místní pěstitelé než obchodníky co to vozí z Polska natož nějaké hobby markety.
You could say that it has been a long time of satisfaction, especially I would rather support local growers than traders who drive it from Poland, let alone some hobby markets.
J
Jaroslav Pazdera on Google

Velky vyber, skvela obsluha. Radost nakupovat.
Great selection, great service. The joy of shopping.
P
Petr Frauenterka on Google

Spokojenost. Zaměstnanci vám vžy poradí. Zde koupíte jen kvalitu a maj velký sortiment. Toto sou na jaře zakoupené stromky.
Satisfaction. The staff will always advise you. Here you buy only quality and have a large assortment. These trees are purchased in the spring.
P
Petr J. on Google

Velký výběr, ceny slušné, příjemný a ochotný personál. Doporučuji
B
Bohumil Marek on Google

Obrovská nabídka rostlin, stromků, kytiček, ... , dobré ceny, milý a ochotný personál vám zde dobře poradí. DĚKUJEME. Skoro se nám nákup nevešel do auta ;-) DOPORUČUJI !!!
Huge offer of plants, trees, flowers, ..., good prices, nice and helpful staff will advise you well. THANK YOU. Our purchase almost didn't fit in the car ;-) I RECOMMEND !!!
J
Josef Dohnal on Google

Super
P
Petr Krpalek on Google

Super. ???

Write some of your reviews for the company Ovocné a růžové školky Šťastných

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *