Restaurace DK

4.2/5 based on 8 reviews

Your website in 5 minutes!

You can easily create your website in 5 minutes and share important information about your business with your customers.

Contact Restaurace DK

Address :

nám. Soukenné 613/3, 460 01 Liberec, Czechia

Phone : 📞 +79997
Website : https://ocelu.me/restaurace-dk-339294-cz
Categories :
City : Liberec

nám. Soukenné 613/3, 460 01 Liberec, Czechia
A
Alena Grohová on Google

Přesto že byla restaurace prázdná a my měly rezervaci nebylo nám umožněno sednout si mimo televizi.Rezervace byla od 14hod.Na stolech bylo všude rezerve ale neuveden čas od kolika hod.Dalsi lidi přišli až na 18hod..
Despite the fact that the restaurant was empty and we had a reservation, we were not allowed to sit outside the TV. The reservation was from 2 pm.
T
Tru5t_n0_0n3 on Google

Dobré místo na rychlý chutný oběd s příjemnou obsluhou.
Good place for a quick tasty lunch with friendly service.
T
Tom Janota on Google

Solidní jídlo za rozumnou cenu, milá obsluha. Stojí za návštěvu.
Solid food at a reasonable price, friendly staff. Worth a visit.
P
Pavel Češík on Google

Navštívili jsme restauraci před silvestrem, velmi příjemná obsluha, hezké prostředí, jídlo velice dobré (super steak s fazolkama a hranolkama, famózní krémová česnečka, kolegové měli halušky a žebra a taky super). Moc děkujeme
We visited the restaurant before New Year's Eve, very friendly staff, nice environment, very good food (super steak with beans and fries, famous creamy garlic, colleagues had dumplings and ribs and also great). Thank you very much
J
Jan Hotek on Google

Dobré jídlo, pěkná restaurace, 1 hvězdu za ne úplně studeného kozla jak by měl být
Good food, nice restaurant, 1 star for not quite a cold goat as it should be
D
David Kocab on Google

Super
m
matyman Niky on Google

Good
V
Viktor Kirjanov on Google

warm and tasteless beer, both light and dark

Write some of your reviews for the company Restaurace DK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *