Takko Fashion

4.7/5 based on 8 reviews

About Takko Fashion

Takko Holding GmbH

Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte
Deutschland

Tel: +49 2504 9230
E-Mail: info(at)takko.de

Contact Takko Fashion

Address :

Nákupní Centrum, Cimburkova 4, 612 00 Brno-Královo Pole, Czechia

Phone : 📞 +98
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Brno Královo Pole

Nákupní Centrum, Cimburkova 4, 612 00 Brno-Královo Pole, Czechia
P
Pavel Koyák on Google

Pohoda
Pohoda
V
Vojtěch Buchta on Google

Perfektní
Perfect
V
Vlasta Doffkova on Google

Ráda tam chodím nakupovat, nikdy neodejde s prázdnou
I like to go shopping there, he will never leave empty-handed
P
Pavel Kokta on Google

Kdyz potřebujete tak si zde vyberete.
If you need, you can choose here.
J
Jitka Neužilová on Google

Vždy koupím vše co potřebují pro sebe i pro synka,bezva ceny,slevy, kvalitní bavlna,vždy něco vyberu .. doporučuji ??
I always buy everything they need for myself and my son, great prices, discounts, quality cotton, I always choose something .. I recommend ??
J
Jeskůvka 1001 on Google

Dneska jsem koupila dětem trička za super ceny v krpoli a prodavačka se mě věnovala i na pokladně slečna druhá taky příjemná. Ráda sem chodím a navíc jsou kupóny což je super?
Today I bought T-shirts for the children at great prices in Krpol and the saleswoman also took care of me at the box office, Miss Other, also nice. I like to come here and there are also coupons which is great
S
Svět Klim on Google

Běžný obchod řetězce, ochotný personál. Dá se zde občas najít zajímavé zboží.
Regular chain store, helpful staff. You can sometimes find interesting goods here.
S
Sluníčko on Google

Vždy výborný nákup pro každého, super ceny, dobrá kvalita. Vždy příjemná obsluha
Always a great purchase for everyone, great prices, good quality. Always friendly service

Write some of your reviews for the company Takko Fashion

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *