Ulla Popken - U Dálnice 777 OC Olympia Brno

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Ulla Popken

Address :

U Dálnice 777 OC Olympia Brno, 664 42 Modřice, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 664
Website : http://ullapopken.cz/
Categories :
City : Modřice

U Dálnice 777 OC Olympia Brno, 664 42 Modřice, Czechia
Y
Yvetta Voráčová on Google

R
Radomíra Zezulová on Google

I
Ivana Kalášková on Google

Nepříjemné prodavačky, nefunkční načítání zákaznických karet
Annoying saleswomen, non-functional loading of customer cards
Z
Zuzana Prouzová on Google

Nakupujeme často pro maminku, ale teda naposledy dvakrát tam byla taková nepříjemná prodavačka (20.09.2019 ve 11:50), že si další návštěvu hodně rozmyslíme. Jinak normální obchod s oblečením za vysoké ceny ale i velké velikosti.
We shop often for my mother, but for the last time there was such an unpleasant saleswoman (20.09.2019 at 11:50) that we will change our minds a lot. Otherwise a normal clothing store at high prices but also large sizes.
A
Antonie Lackova on Google

Krásné a kvalitní oblečení pro ženy větších velikostí. Velmi ochotný personál.
Beautiful and quality clothes for women of larger sizes. Very helpful staff.
K
Karena S. on Google

Amazing place
L
Lukas “beastie” Seliga on Google

Good one
A
Ales Krcal on Google

OK

Write some of your reviews for the company Ulla Popken

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *