Ulla Popken

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Ulla Popken

Address :

Českomoravská 2420/15a OC Galerie, Harfa, 190 00 Praha 9, Czechia

Phone : 📞 +88
Website : http://ullapopken.cz/
Categories :
City : Praha

Českomoravská 2420/15a OC Galerie, Harfa, 190 00 Praha 9, Czechia
M
Milena Kvasničková on Google

Pro moji věkovou skupinu super
V
Vladimíra Balšánková on Google

Úžasný obchod. Krásné oblečení a perfektní paní prodavačka v Galerii Harfa. Děkuji
Amazing deal. Beautiful clothes and the perfect saleswoman in the Harp Gallery. Thank you
R
Romana Simunkova on Google

Děkuji za vstřícné jednání na prodejně na Harfě?
Thank you for your helpful attitude at the Harp store
K
Kateřina Vávrová on Google

Pěkná prodejna a super, když se natrefí na směnu s velmi příjemnými prodavačkami, které mají o zákazníka opravdu zájem. To už se moc nevidí ?
Nice shop and great when it comes to a shift with very nice saleswomen who are really interested in the customer. You don't see much anymore ?
I
Iveta Dvořáková on Google

Příjemné prodavačky, nádherné oblečení. Ceny vyšší ale to mi nevadilo.
Pleasant saleswomen, beautiful clothes. Prices higher, but I didn't mind.
J
Jana Hrabetova on Google

Skvělá a příjemná obsluha. Pani prodavačka mi dokázala výborně poradit. Skvělý člověk. Odcházela jsem z obchodu s nádherným oblečením a výbornou náladou. Děkuji moc.
Great and friendly service. The saleswoman was able to give me excellent advice. A great person. I left the store with beautiful clothes and a great mood. Thank you very much.
S
Sona Kyvalova on Google

Dne 27.5.2022 v Praze ČESKOMORAVSKÁ jsem navštívila tento obchůdek. Velmi příjemná obsluha dvou milých dám-prodavaček, které mi velmi vyšli vstříc a já si odnesla krásné, kvalitní oblečení. Jsem velmi spokojená.Ceny jsou dosti vysoké....,ale nedalo mi koupit si oblečení ?Škoda, že u nás není tento obchod, že je jen v Praze a Brně. Snad jednou bude i na S.M.Přeji ať se daří s pozdravem S.K.???
On May 27, 2022 in Prague ČESKOMORAVSKÁ, I visited this shop. Very friendly staff of two nice ladies-saleswomen, who were very accommodating and I took off beautiful, quality clothes. I am very satisfied. The prices are quite high .... but I couldn't buy clothes - It's a pity that we don't have this shop, that it's only in Prague and Brno. Maybe one day he will be at S.M. I wish you all the best with regards S.K.???
E
Eva Adam on Google

Super.

Write some of your reviews for the company Ulla Popken

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *