Wertheim Mixshop, s.r.o.

5/5 based on 8 reviews

Contact Wertheim Mixshop, s.r.o.

Address :

Náchodská 641/122, 193 00 Praha 20, Czechia

Phone : 📞 +898
Website : http://www.wertheim-obchod.cz/
Categories :
City : Praha

Náchodská 641/122, 193 00 Praha 20, Czechia
I
Iveta Kalendova on Google

Vynikajici
Excellent
A
Aleš Kohl on Google

Vÿběr jeansů, pohoda klid, skvělá obsluha
Choice of jeans, cool peace, great service
M
Martin Maděra on Google

Jako vždy perfektní služby a oblečení. Děkujeme.
As always perfect service and clothing. Thank you.
V
Vladimír Stibor on Google

Velký výběr a příjemný personál.
Great selection and friendly staff.
R
Renata Steigrová on Google

Skvělá komunikace ?100%kvalita zboží ☺️blesková doprava?naprostá spokojenost ❣️❣️❣️
Great communication ?100% quality of goods ☺️flash transport?imple satisfaction ❣️❣️❣️
P
Pavla on Google

Velice příjemný a profesionální personál, navštěvujeme obchod s přítelem. Pokaždé trefí velikost jen se na vás podívají. Což je úžasné, obzvláště, když jak všichni víme muži nemají trpělivost a chuť zkoušet! Za nás za oba, obchod vřele doporučujeme ???
Very friendly and professional staff, we visit the shop with a friend. Every time it hits the size just look at you. Which is amazing, especially when we all know men do not have the patience and the desire to try! For both of us, we highly recommend obchod
L
Ladislava Nevoralova on Google

Pan majitel je velmi příjemný a má jen kvalitní zboží
The owner is very nice and has only quality goods
K
Karel Benda on Google

Super

Write some of your reviews for the company Wertheim Mixshop, s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *