CZC.cz pobočka Velké Meziříčí - Náměstí 21/23

4.7/5 based on 8 reviews

Contact CZC.cz pobočka Velké Meziříčí

Address :

Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí, Czechia

Phone : 📞 +
Postal code : 594
Website : https://www.czc.cz/velke-mezirici/kontakt
Opening hours :
Sunday Closed
Monday 8:30AM–5PM
Tuesday 8:30AM–5PM
Wednesday 8:30AM–5PM
Thursday 8:30AM–5PM
Friday 8:30AM–5PM
Saturday 9–11AM
Categories :
City : Velké Meziříčí

Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí, Czechia
F
Filip Tůma on Google

Když kupuju elektroniku vždy na CZC.cz sice jen na vyzvednutí ale vždy můžu třeba skusit telefony ikdyz bych si asi Huawei nekoupil.
When I always buy electronics on CZC.cz, although only for collection, I can always try phones, even if I probably wouldn't buy a Huawei.
M
Milan Pestr on Google

Opravdu nikomu nedoporučuji něco servisovat v CZC ve Velkém Meziříčí. Naprosto amatérský a neprofesionální servis, notebook se po třetí mnou neuznané opravě vrátil dokonce více poškozený... Nemám co dodat, nikdy víc....
I really do not recommend anyone to service something in CZC in Velké Meziříčí. Absolutely amateur and non-professional service, the laptop returned even more damaged after the third repair I did not recognize ... I have nothing to add, never again ....
T
Tomas Hort on Google

Jedno z mála míst kde vždy vědí jak poradit s nákupem širokého spektra elektroniky. Navíc vždy přívětiví a milí.
One of the few places where they always know how to advise on buying a wide range of electronics. Plus, always friendly and kind.
S
Sluníčko Světluška on Google

Velká ochota, vždy mě dobře poradí, moc ráda do prodejny chodím, služby jsou perfektní a zboží za dobré ceny ????
Great willingness, always advises me well, I like to go to the store, the services are perfect and the goods at good prices ????
S
Sláva on Google

Naprostá spokojenost, pánové vždy ochotně poradí a jakýkoliv nákup nebo objednávka probíhá bez zbytečného zdržování. I reklamace byla uznána bez komplikací a v mém případě za necelé tři týdny.
Absolute satisfaction, gentlemen are always willing to advise and any purchase or order is made without undue delay. Even the claim was acknowledged without complications and in my case in less than three weeks.
V
Vojtěch Trnka on Google

Malý obchůdek, kam chodí spousta lidí a občas se musí trošku čekat. Nicméně kluci jsou tam perfektní a vždy ochotně poradí. Fakt paráda! :) Rád nakupuji online a tam si to druhý den vyzvednu.
A small shop where many people come and sometimes have to wait a bit. However, the guys are perfect there and always willing to advise. Really great! :) I like shopping online and pick it up the next day.
V
Vitezslav Spurny on Google

Jo,tady je dobrá grupa chlapů,co tomu rozumí. Pan Zvěřina to tady má pevně v rukách. Jen tak dál....
Yeah, here's a good group of guys who understand that. Mr. Zvěřina has it firmly in his hands here. Keep it up....
Z
Zbyněk Chalupa on Google

Super

Write some of your reviews for the company CZC.cz pobočka Velké Meziříčí

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *