Sagras, a.s. - 59301 Bystřice nad Pernštejnem

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Sagras, a.s.

Address :

Průmyslová 993, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Czechia

Phone : 📞 +9
Postal code : 593
Website : http://www.sagras.cz/
Categories :

Průmyslová 993, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Czechia
R
Radek Kolbábek on Google

v
vazi on Google

B
Bohumil Šťastný on Google

M
Martin Lojda on Google

Vyborna setrna mycka.
Excellent dishwasher.
J
Jana Houdková on Google

Myčka aut
Car wash
P
Petr Ace on Google

Skvělá myčka.
Great dishwasher.
J
Josef Roudensky on Google

Někdy nejlacinější pohonné paliva
Sometimes the cheapest fuel
J
Jiří Tomek on Google

Velice dobrá myčka za velmi rozumné peníze. Otevírací doba je každý den. Obsluha je příjemná a vstřícná. Vysokotlaké mytí po domluvě s obsluhou. Jen kdyby tam nebyla pořád taková fronta.
Very good dishwasher for very reasonable money. Opening hours are every day. Operation is pleasant and helpful. High pressure washing by arrangement with the operator. If only there was still no such queue.

Write some of your reviews for the company Sagras, a.s.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *