TAKKO FASHION Ivančice u Brna - Oslavanská 1597/118 Shopping

4.5/5 based on 8 reviews

Contact TAKKO FASHION Ivančice u Brna

Address :

Oslavanská 1597/118 Shopping, 664 91 Ivančice, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 664
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Ivančice

Oslavanská 1597/118 Shopping, 664 91 Ivančice, Czechia
M
Martina Kalvodová on Google

P
Petr Kraváček on Google

I
Iveta Mannová on Google

L
Lenka Enochova on Google

S
Snoopy Růžička on Google

Spokojenost
Satisfaction
L
Libuše Polehlová on Google

Velký výběr, dobré ceny
Great selection, good prices
E
Eva Ustohalova on Google

S nakupem spokojena a kdyby jsem mela slevove kupony tak jeste vic.
Satisfied with the purchase and if I had discount coupons even more.
J
Jana Z. on Google

Nákup v pohodě, dobře zásobený obchod, i zajímavé slevy...
Buying cool, well stocked store, even interesting discounts ...

Write some of your reviews for the company TAKKO FASHION Ivančice u Brna

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *