Ulla Popken OC Galerie Butovice Prodejna

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Ulla Popken OC Galerie Butovice Prodejna

Address :

Radlická 117 OC Galerie Butovice, Jinonice, 158 00 Praha 5, Czechia

Phone : 📞 +
Website : http://ullapopken.cz/
Categories :
City : Praha

Radlická 117 OC Galerie Butovice, Jinonice, 158 00 Praha 5, Czechia
A
Andrea Kroftová on Google

V
Vladimíra Černá on Google

Skvele
Great
J
Jana Hradecká on Google

Malá prodejna s omezeným výběrem zboží.
Small shop with a limited selection of goods.
J
Jolana Khunová on Google

Skvělé prodavačky, dělají víc, než musí.
Great vendors, they do more than they have to.
V
Vivian Pokorná on Google

Nikdy a nikde se mi nikdo tak profesionálně a ochotně nevěnoval. Vřele doporučuji :)
Never and nowhere has anyone been so professional and willing to me. I warmly recommend :)
J
Jaroslava Opletalová on Google

Velice příjemná prodavačka, doporučuji všem.
Very nice saleswoman, I recommend to everyone.
P
Pietro Marcovich on Google

Opravdu profesionální přístup personálu. Paní prodavačka dokázala poradit a pomoci s výběrem. Naprostá spokojenost. Vskutku na shledanou
Really professional attitude of staff. The saleswoman was able to advise and help with the selection. Absolute satisfaction. Goodbye indeed
A
Alena Fialová on Google

Skvela pani prodavacka Hana, naprosta profesionalka. Dokazala poradit s vyberem a nabidnout vhodny model, velice ochotna a prijemna.
Great saleswoman Hana, a complete professional. She was able to advise on the selection and offer a suitable model, very willing and pleasant.

Write some of your reviews for the company Ulla Popken OC Galerie Butovice Prodejna

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *