Kostel sv. Jakuba - Jakub

4.8/5 based on 8 reviews

Vstupenky do sedleckých památek zakoupíte POUZE v infocentru Sedlec a nebo on-line.

Contact Kostel sv. Jakuba

Address :

Jakub, 285 33 Církvice, Czechia

Phone : 📞 +7788
Postal code : 285
Website : http://www.sedlec.info/
Categories :
City : Církvice

Jakub, 285 33 Církvice, Czechia
K
Karel Gamba on Google

Krásná románská stavba. Určitě stojí za vidění.
Beautiful Romanesque building. Definitely worth seeing.
M
Martina Levá on Google

Otevřeno v sobotu a neděli, zapálená paní průvodkyně, vypráví v podstatě příběh vzniku kostela,kdo nemá zájem může pouze nahlédnout, nově opravená věž
Open on Saturdays and Sundays, the passionate guide, basically tells the story of the founding of the church, who is not interested can only see, the newly renovated tower
A
Ajary A on Google

Krásný kostel, bohužel v zimě zavřený, ale nádherná lokalita, klid, za sluníčka nádhera.
Beautiful church, unfortunately closed in winter, but wonderful location, quiet, beautiful sunshine.
A
Al Šejk on Google

Nádherný kostel, ale bohužel uzavřený, probíhala rekonstrukce zdi chrámové lodi. Doufám, že příště budu mít vice štěstí.
A beautiful church, but unfortunately closed, was reconstructed on the wall of the nave. I hope to be happier next time.
K
Kamil K on Google

Kościół jest piękny i pięknie położony. Zarówno na zewnątrz ma piękne płaskorzeźby i fantastyczna romańska bryłę. Wewnątrz robi wrażenie swoją surowością. Warto wejść na wieżę zobaczyć zarówno jak jest zbudowana jak i podziwiać okolice. Przewodniczka pozwoliła nam nawet zagrać na organach ręcznie napędzanych. Super magiczne miejsce. Ogromny plus za miłą Panią przewodniczkę. Z moje perspektywy ciekawszy kościół niż ten w Kutnej Horze.
The church is beautiful and beautifully situated. Both on the outside, it has beautiful bas-reliefs and a fantastic Romanesque shape. Inside, it impresses with its austerity. It is worth going up the tower to see how it is built and admire the surroundings. The guide even allowed us to play a hand-powered organ. A super magical place. A huge plus for a nice lady guide. From my perspective, a more interesting church than the one in Kutna Hora.
D
David Weiss on Google

Gffffggffffcgffdfcgffff
J
Jonathan Dahlin on Google

Restoration while visiting, its a nice historical building but i might not recomend a visit unless there is a special interest or you are passning by anyway.
A
Andrej Kmet on Google

Nice small old church. Worth detour when visiting nearby Kutna Hora.

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Jakuba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *