Lázně Hilarion - zastav se na chvíli

4.7/5 based on 8 reviews

Pámátný strom v Lázních Hilarion

Platan javorolistý (platanus x acerifoia) na pozemku patřícímu k nemovité kulturní památce Městské lázně v Jičíně byl v roce 2018 vyhlášen památným stromem.

Je prostě nádherný.

Svou velikostí, vitalitou a vznešeností zkrášluje nejen vnitroblok. Krásu tohoto platanu vnímají a oceňují snad všichni příchozí. Vytváří identitu, určitou intimitu a jedinečnost místa – tzv. génius loci.  V zastavěném městském prostředí působí oživující dojmem. Je dominantou pro okolí, můžeme jej spatřit na dálku z mnohých míst Jičína.

Zdroj: Dobré zprávy z Českého ráje a okolí

Tento mimořádně vzrostlý a krásný exemplář si ochranu opravdu zaslouží také proto, že má svou historickou hodnotu. Je mu více než 100 let. Jako malý stromek je zachycen na fotografii z doby kolem roku 1905, kdy byly městské lázně založeny. Můžete si jí všimnout ve vestibulu lázní, hned vedle hlavního vchodu. Je to idylická chvíle v parku. Připomíná, že tento prostor byl vždy využívaný jako klidová zóna pro lázeňské hosty. Jejich odpočinek a regeneraci umocňovala příroda. Platan je dnes jediným pozůstatkem původní parkové úpravy vnitřního prostoru mezi oběma kulturními památkami. Má výrazný jak hmotový, tak estetický vliv. Vyhlášením platanu památným stromem projevujeme i úctu k předkům.

V době zpracování dendrologického posudku v roce 2015 měřil 20 – 25 m, obvod stromu měřil 400,5 cm, průměr koruny činil 32 m, sadovnická hodnota 1. Nevymezí-li orgán ochrany přírody individuální ochranné pásmo, platí ex lege pro každý památný strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

Trendy světové architektury jdou vstříc začleňování zeleně do vnitrobloků. Benefitů to přináší celou řadu. Velice významný vliv pro nás lidi má mikroklima, které strom vytváří. Odebírá znečišťující látky a CO2, vytváří kyslík. Působí jako hluková bariéra. Snižuje stres. Působí jako antidepresívum. V letním období je to výborná klimatizace. Hodnota takového stromu je nevyčíslitelná.

Zdroj: Dobré zprávy z Českého ráje a okolí

Po třech letech od vznesení podnětu Městský úřad v Jičíně 30. ledna 2018 platan javorolistý rostoucí na pozemku lázní potřetí vyhlašuje památným stromem. Krajský úřad 18. června 2018 rozhodnutí potvrzuje.

Byla to komplikovaná cesta.  Protahovaná. Mnoho úředního jednání, mnoho odvolání.

Dobře to dopadlo.  Pro všechny.

Contact Lázně Hilarion - zastav se na chvíli

Address :

B. Němcové 133, 506 01 Jičín, Czechia

Phone : 📞 +77
Website : http://www.zastavsenachvili.cz/
Categories :
City : Jičín

B. Němcové 133, 506 01 Jičín, Czechia
R
Roman Hruska on Google

Klidné místo včetně klidných kladných lidí
Quiet place including quiet positive people
M
Michal Pták on Google

Masáže jsou děsně bezva - na chvíli vypnout... a ten pocit po masáži (i během ní)... :-)
The massages are really cool - turn off for a while ... and the feeling after (and during) ... :-)
R
Renata Burdelakova on Google

Doporucuji....cviceni jogy s Romanou....bylo bezvadne...technika....vedeni a poopraveni cviku...ucinky na svalech a dechu...domluvene terminy dalsich lekci;-)
I recommend .... doing yoga with Romana ... it was perfect ... technique .... conducting and correcting the exercise ... effects on muscles and breathing ... agreed dates of the next lessons ;-)
K
Káča Halamová on Google

Krásné místo se silnou atmosférou. Navštěvuji lekce jogy a jsem moc spokojená.
Beautiful place with a strong atmosphere. I attend yoga lessons and I'm very happy.
V
Vladislava ŠÍDLOVÁ on Google

Příjemné prostředí
Pleasant environment
M
Michaela Patolánová on Google

Skvělá pedikúra a manikúra od paní Evy Folprechtové doporučuji ??????
Great pedicure and manicure by Mrs. Eva Folprechtová I recommend ??????
T
Tomáš Veselý on Google

Super relax a vřelý přístup. Paní Jarešová stále pozitivní.
Super relaxation and warm attitude. Mrs. Jarešová still positive.
T
Tereza Turci on Google

Krásné prostředí a vaničkování pro kojence u paní Strouhalové doporučuji
Beautiful environment and bathing for babies Mrs. Strouhalová recommend

Write some of your reviews for the company Lázně Hilarion - zastav se na chvíli

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *