Zdravý pohyb Jičín

5/5 based on 1 reviews

Pohybový specialista Václav Endal | Zdravý Pohyb Jičín - Zdravypohybjicin.com

Jsem pohybový specialista a rád Vám pomohu s bolestmi pohybového aparátu, zlepšením držení těla, plochonožím, diastázou atd. Pro více informací navštivte můj web Zdravý pohyb Jičín

Pohybový specialista Václav Endal | Zdravý Pohyb Jičín - Zdravypohybjicin.com

"S manželkou jsme se před dvěma lety rozhodli, že na naše bolavá záda běžný pohyb nestačí a že bude potřeba vedení odborníka. Zkusili jsme každý jiné pohybové centrum, abychom mohli zkušenosti porovnávat a vybrat si to, které nám bude více vyhovovat. Já jsem na základě doporučení mého kamaráda zvolil IQ pohyb. Po úvodní diagnostice, kde mi Dan vysvětlil příčinu mých potíží se zády a špatného postoje, jsem začal chodit na individuální lekce k Vaškovi. Po pár lekcích jsem začal pozorovat rozdíl: já se po cvičení cítil vždy skvěle, zatímco manželka přicházela z lekcí z jiného pohybového centra bez výsledků a zklamaná z klientského přístupu. Po několika týdnech manželka přešla také k Vaškovi. Na cvičení s Vaškem nás baví nejen to, že přináší výsledky, ale také forma - Vašek do svých lekcí dává srdce a každou lekci ozvláštní něčím novým. Za tu dobu se z nás stali přátelé, naučil nás pravidelně cvičit i doma a naše problémy se zády jsou pryč."

Contact Zdravý pohyb Jičín

Address :

B. Němcové 133, 506 01 Jičín, Czechia

Phone : 📞 +79
Website : http://www.zdravypohybjicin.com/
Categories :
City : Jičín

B. Němcové 133, 506 01 Jičín, Czechia

Write some of your reviews for the company Zdravý pohyb Jičín

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *