MEMBO - Kniha vzpomínek

5/5 based on 2 reviews

Contact MEMBO - Kniha vzpomínek

Address :

Vítězná 36, 284 03 Kutná Hora, Czechia

Categories :
City : Kutná Hora

Vítězná 36, 284 03 Kutná Hora, Czechia
L
Lenka Machová on Google

Pokud chcete věnovat blízkým opravdu originální a nevšední dárek, sáhněte po MEMBO - úspěch zaručen :)
If you want to give your loved ones a truly original and extraordinary gift, go for MEMBO - success is guaranteed :)
M
Marketa Paclova on Google

Knihu Vzpomínek jsem darovala jako dárek k babiččiným narozeninám. Chtěla jsem jí dát dárek, který má nějaký větší smysl. A opravdu se mi to povedlo. Babička byla moc ráda a bylo moc hezké ji pozorovat při listování knize. Připomněla si nejednu hezkou vzpomínku, kterou jsem do knihy vložila já sama. Upřímně ani jsem nečekala, že jí to tak potěší. Dokonce knihu ukazuje i svým kamarádkám a společně vzpomínají na své mládí. :-) Knihu Vzpomínek mohu doporučit všem těm, kteří chtějí udělat svým blízkým radost. Stojí to za ten čas!
I donated the Memories book as a gift for my grandmother's birthday. I wanted to give her a gift that makes more sense. And I really did. Grandma was very happy and it was very nice to watch her when browsing the book. She reminded me of a nice memory I put in the book myself. I honestly didn't even expect her to be so pleased. He even shows the book to his friends and together they recall their youth. :-) I can recommend the book of Memories to all those who want to make their loved ones happy. It's worth the time!

Write some of your reviews for the company MEMBO - Kniha vzpomínek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *