Restaurace U Mokrošů - Bystřička 250

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Restaurace U Mokrošů

Address :

Bystřička 250, 756 24 Bystřička, Czechia

Phone : 📞 +79787
Postal code : 756
Website : https://www.restauraceumokrosu.cz/
Categories :
City : Bystřička

Bystřička 250, 756 24 Bystřička, Czechia
T
Tomáš Hrabec on Google

Hospoda na malebném místě, jakým je přehrada Bystřička a její okolí, zvenku celkem nenápadná. Uvnitř najdete milou a rychlou obsluhu a hlavně vynikající kuchyni. Líčka i panenka naprosto perfektní! Těšíme se na další návštěvu.
The pub in a picturesque place, such as the Bystřička dam and its surroundings, is quite inconspicuous from the outside. Inside you will find friendly and fast service and especially excellent cuisine. Cheeks and doll absolutely perfect! We look forward to another visit.
Z
Zuzana Ulmanova on Google

Po nedělní turistice krásné zakončení pozdějším obědem v příjemné restauraci přímo u přehrady. Obsluha milá, jídlo vynikající.
After Sunday's hiking, a beautiful ending with a later lunch in a pleasant restaurant right next to the dam. The service is nice, the food is excellent.
f
froggy sign on Google

Děkuji za dnešní výbornou večeři. Hovězí líčka, jaké jsem snad nikdy neměla. Výborně uvařeno, krásně naservírováno. Milá přívětivá obsluha a krásný krb uprostřed restaurace-roubenky s ohněm a praskajícími polínky. Určitě jsem nepřišla naposled!
Thank you for today's delicious dinner. Beef cheeks I've never had. Well cooked, beautifully served. Nice friendly staff and a beautiful fireplace in the middle of the restaurant-log cabins with fire and crackling logs. I definitely didn't come last!
R
Radim Vavřík on Google

Good ?
J
Janice Jurkova on Google

Nice atmosphere and very good food
H
Haruth Mansuryan on Google

Everything is good except the beer. Try ribs here.
J
Jan Špacír on Google

Excellent food and welcoming staff, highly recommended!
B
Bob Heida on Google

Surprisingly good food! Chicken roll with a chanterelle sauce got our 5 stars.

Write some of your reviews for the company Restaurace U Mokrošů

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *