Valašská Bůda - 756 24 Bystřička

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Valašská Bůda

Address :

Bystřička 369, 756 24 Bystřička, okres Vsetín, Czechia

Phone : 📞 +788
Website : http://www.valasskabuda.cz/
Categories :
City : okres Vsetín

Bystřička 369, 756 24 Bystřička, okres Vsetín, Czechia
S
Stanislav Vávra on Google

Vše super, příjemní majitelé, krásné prostředí.
Everything great, friendly owners, beautiful surroundings.
M
Martin Hýsek on Google

Super chata. Čistá, vybavená. Pozemek je kompletně oplocen. Parádní místo na dovolenou s dětmi.
Super chata. Clean, equipped. Land is completely fenced. Great place for vacation with children.
L
Lucie Žwaková on Google

Krásná dovolená! Zázemí pro partu přátel s dětmi. Bazén, welness, přehrada, letní kino. Moc se nám tady líbilo.
Beautiful holiday! Background for a bunch of friends with children. Pool, wellness, dam, summer cinema. We loved it a lot.
M
Magda Stiburkova on Google

Krásně strávená dovolená, doporučuji i pro rodiny s dětmi. Chata luxusně zařízená. Majitelé velice milý a přátelští. Doporučujeme
Beautifully spent holiday, I recommend for families with children. Cottage luxuriously furnished. Owners very nice and friendly. Recommended
O
Otakar Dragon on Google

Znal jsem ještě bývalou Valašskou búdu s turistickým ubytováním v prvním patře a v přízemí restaurací s tanečním sálem.Restaurace ještě bývala otevřená,ale ubytování z hygienickych důvodu již ne.Bydlel zde jen správce hotelu Klenov.To co zde postavili noví majitelé se nedá vůbec srovnat, proto jim dávám 5 hvězdiček a přeji jim ať se jim tam daří.Doporučuji rodinám s dětmi návštěvy, protože nejen ubytování je pěkné,ale i celkové prostředí Bystřičky stojí za pozornost tak jak tomu bývalo dříve v letech 60,70 atd.
I knew the former Wallachian shed with tourist accommodation on the first floor and on the ground floor restaurants with a dance hall.Restaurant was still open, but accommodation for hygienic reasons no longer. , so I give them 5 stars and wish them good luck there. I recommend families with children because not only accommodation is nice, but also the overall environment Bystřičky worth attention as it used to be in the years 60.70 etc.
M
Michal Holeksa on Google

Krásná a luxusně vybavená chata....všem moc doporučuji...rádi se zde vrátíme ...
Beautiful and luxuriously equipped cottage .... I highly recommend to everyone ... we will be happy to return here ...
T
Tomas Kwolek on Google

Skvělé místo na oslavy, dovolené atd. Vybavení je super. Bazén, gril, vířivka,sauna. V kuchyni je myčka na nádobí , americká lednice.... Bylo nás zde 22 chlapů a místa bylo dostatek. Majitelé milí a solidní. Určitě se sem vrátíme. Ceny velice příznivé.
Great place for celebrations, holidays etc. Equipment is super. Swimming pool, grill, jacuzzi, sauna. The kitchen has a dishwasher, American fridge .... There were 22 guys and there was enough space. Owners nice and solid. We will definitely return here. Prices very reasonable.
D
Dagmar Dalajková on Google

Nádherná chata s bazénem, vířivkou,saunu,grilem,krásnou zahradou a využitím pro děti.Užili jsme si to všichni.Všude čisto,útulno.Velká spokojenost?
Beautiful cottage with pool, whirlpool, sauna, barbecue, beautiful garden and use for children. We all enjoyed it. Clean everywhere, cozy. Great satisfaction spokoj

Write some of your reviews for the company Valašská Bůda

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *