Restaurant a penzion OÁZA - Bystřička 35

3.4/5 based on 8 reviews

Contact Restaurant a penzion OÁZA

Address :

Bystřička 35, 756 24 Bystřička, Czechia

Phone : 📞 +7887
Postal code : 756
Website : http://www.oazapenzion.cz/
Categories :
City : Bystřička

Bystřička 35, 756 24 Bystřička, Czechia
J
Jakub Gregůrek on Google

Okolo Bystřičky moc toho na výběr není. Takže hospoda je takový jednooký král... Jidlo je průměr, ale obsluha byla velmi příjemná. Kmitali pěkně. Za hospodou je dětské hřište s prolézačkami. Teraska když svítí slunce je parádní.
There is not much to choose from around Bystřice. So the pub is such a one-eyed king ... The food is average, but the service was very pleasant. They vibrated nicely. Behind the pub there is a playground with climbing frames. Terraces when the sun is shining is great.
P
Petr Svoboda on Google

Jídlo průměrné, porce malé, výběr slabý (3jídla) a cena s vysokohorskou přirážkou.
Food average, portions small, selection poor (3 meals) and price with an alpine surcharge.
P
Piotr P. on Google

Wprawdzie byłem z rodziną tylko na lodach i piwie ale miejsce zadbane i ładnie usytuowane a Pan z obsługi bardzo sympatyczny.
Although I was with my family only on ice cream and beer, the place was neat and nicely situated and the service was very nice.
m
migin migin on Google

Dělám v gastru a nechápu některé vaše recenze? polévka neurazí, dal jsem si pizzu, parádní. Čepovaná kofča, klid. Kam spěchat. Čisto. U mě má strýc palec nahoru, nebuďte líní a buďte lidi. Taky jednou budete starší. Trochu respektu.
I work in a gastronomy and I do not understand some of your reviews? soup does not offend, I had a pizza, delicious. Pinned coffee, calm. Where to hurry. Clearly. My uncle has a thumbs up, don't be lazy and be human. You'll be older one day, too. A little respect.
S
SAS studio on Google

Restaurace uplne sklámani,majitel podivný neslušný ,na jídlo jsme čekali tak 20 min. Porce byli malé ale především chuťově velmi špatné kuře se šunkou a sýrem odporné a palačinky velmi špatné Nedoporučuji.
The restaurant was completely disappointed, the owner strange rude, we waited for food for about 20 minutes. The portions were small, but above all the taste was very bad chicken with ham and cheese disgusting and the pancakes very bad I do not recommend.
R
Radis 221 on Google

Klidné místo . Kde si můžete něco dát na jídlo nebo pití
Quiet place . Where you can have something to eat or drink
p
pavel zaoral on Google

Super
T
Tony on Google

Service and beer were okay, but the food was really not good. 150 czk for fried cheese that was obviously cooked from frozen with slightly burnt oven chips. Now we know why they had free tables and the place on the other side of the dam had an hour wait.

Write some of your reviews for the company Restaurant a penzion OÁZA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *