Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Kutná Hora

4.7/5 based on 8 reviews

About Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Kutná Hora

Během roku se pořádá hned několik akcí. U kostela fest, sborový výlet, sborová brigáda, sborové bohoslužby a další.

Contact Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Kutná Hora

Address :

J. z Poděbrad 308/4, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +79
Website : https://kutna-hora.evangnet.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

J. z Poděbrad 308/4, 284 01 Kutná Hora, Czechia
o
ondra dlouhy on Google

G
GABRIELA POTMESILOVA on Google

J
Jakub Martinů on Google

Sympatický sbor s velmi sympatickým farářem :-)
Sympathetic choir with very sympathetic pastor :-)
B
Boris Livshits on Google

J
Jasanka on Google

Jsou tu úžasní lidé, včetně pana faráře.
There are wonderful people, including the pastor.
M
Marek Veit on Google

Jednoduchy, ale velice pekny a moderni kostel. Talentovany pevecky sbor Cantica byl prijemnou tresnickou na dortu.
Simple but very nice and modern church. The talented choir Cantica was a pleasant cod on the cake.
L
Lukas Madle on Google

No...
T
Tomas Fer on Google

Nice historicized building close the main square of Kutna Hora. Reformed church with small but vital community. Worhip each Sunday at 9amVisits mostly possible upon request after ringing the bell from the upper site of the building.

Write some of your reviews for the company Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Kutná Hora

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *