Nadměrné oděvy Brno (Nadměrky Hela s.r.o.)

4.4/5 based on 7 reviews

Contact Nadměrné oděvy Brno (Nadměrky Hela s.r.o.)

Address :

Cejl 31/74, 602 00 Brno-sever, Czechia

Phone : 📞 +87
Website : http://www.nadmerkyhela.cz/index.php
Categories :
City : Brno sever

Cejl 31/74, 602 00 Brno-sever, Czechia
P
Petr Jurda on Google

A
Alena Červinková on Google

Hezký výběr oděvů větších velikostí jak dámských i pánských oděvů
J
Jindřich on Google

Obrovská nabídka
Huge supply
M
Marcela Bakalová on Google

Bohatý výběr.
Rich selection.
s
sdolnicek on Google

Super výběr, ochotný personál
Super choice, helpful staff
Z
Zuzana Svobodová on Google

Protivná obsluha. Několikrát mě ošidili. Příště tam nejdu
Annoying service. They cheated on me several times. I'm not going there next time
K
Karel Svitavský on Google

Velký výběr, dobrá kvalita, příjemná obsluha, parkoviště ve dvoře.
Great choice, good quality, friendly staff, parking in the yard.

Write some of your reviews for the company Nadměrné oděvy Brno (Nadměrky Hela s.r.o.)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *