Kemp a Penzion Bystricka - Bystřička 276E

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Kemp a Penzion Bystricka

Address :

Bystřička 276E, 756 24 Bystřička, Czechia

Phone : 📞 +787
Postal code : 756
Website : http://kemp-bystricka.cz/
Categories :
City : Bystřička

Bystřička 276E, 756 24 Bystřička, Czechia
J
Jaroslav Kudyn on Google

Kvalitní kemp s restaurací, letní hospůdkou. Sociální zařízení je fajn,ale chtělo by to více sprch. Tři jsou opravdu málo. Ubytování v chatkách je třeba si zajistit dlouho do předu. Možnost spát ve vlastních stanech či karavanech. Za mne spokojenost.
Quality camp with restaurant, summer pub. The bathroom is nice, but it would like more showers. Three is really little. Accommodation in cottages must be arranged long in advance. Possibility to sleep in your own tents or caravans. Satisfaction for me.
L
Lukáš Vičánek on Google

Kemp perfektni, spise pro rodiny s detmi. V kempu se obcas poradaji akce, vetsinou koncici do 22. hod. Jedine proc o hvezdicku min, ze byla prislibena tepla voda 24/7, bohuzel za tri dny pobytu se mi tepla voda podarila najit az u ranni hygieny.
Camping perfect, writings for families with children. Events are sometimes held in the camp, usually ending until 10 pm.
J
Josef Stejskal on Google

Krásné prostředí ,příjemná obsluha čisté sociální zařízení přijatelné ceny.Za mě a mé přátele super. Určitě ještě někdy navštívíme.Motorkáři Chomutov
Beautiful environment, friendly service clean sanitary facilities affordable prices.For me and my friends super. We will definitely visit again.Motorkáři Chomutov
H
Helena Stojaspalová on Google

Mám to tady moc ráda ❤️ nemám co vytknout, všichni jsou tu milí, vstřícní a usměvaví...
I really like it here ❤️ I have nothing to complain about, everyone is nice, helpful and smiling ...
K
Kvetoslav Soska on Google

Můj první sraz .Musím říct že to bylo vynikající až na to počasí.Vsem děkuji za přijetí.Poznal jsem spoustu vynikajících lidí. Chtěl bych pochválit obsluhu i kuchaře za všechny zúčastněné osoby jak se o nás po celou dobu.Poradatele p.Dareba se v tomto počasí snažil co bylo v jeho silách a taky si zaslouží pochvalu.Na závěr bych chtěl všem motorkářum popřát hodně zdraví štěstí a pohodu a mnoho ujetých kilometrů bez nehod.S pozdravem Bagr92 ? a těším se na další sraz.
My first meeting. I have to say it was excellent except for the weather. Thank you all for the reception. I met a lot of excellent people. I would like to commend the staff and the chef for all the people involved about us all the time. The consultant Mr. Dareba tried his best in this weather and also deserves praise. and many miles without accidents. Regards Bagr92 ? and I look forward to the next meeting.
T
Tom Braba on Google

Super
F
František Piaček on Google

Super
R
Robert Fischer on Google

Super.

Write some of your reviews for the company Kemp a Penzion Bystricka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *